BU SİTE FARMASİ'NİN RESMİ SİTESİ DEĞİLDİR. RESMİ SİTEYE https://www.farmasi.com.tr/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Satış Sözleşmesi

 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER

 

Farmasi Enternasyonal Ticaret A.Ş.                                                                  Sözleşme Düzenleme Tarihi                                                                                                                                                                                                 : …………………………

Ömerli Mah.Uran Cad. No:33 Çekmeköy-İSTANBUL                                                                                                                                 

Tel : (0216) 430 19 99 Faks (0216) 435 79 80                                                                             Mal veya Hizmetin Teslim Tarihi                                                                                                                                                                                                    : …………………………

Sarıgazi V.D. 3850552672                        Mersis no : 0385055267200014                                   

Mail: bilgi@farmasiint.com                                                                                                                               Katalog No                         : ………………………….

Akbank Çekmeköy Şb.IBAN No: TR91 0004 6008 0988 8000 0828 91                                                                                               

 

Girişimci No       : ………………………………  Girişimci Adı,Soyadı                                                : …………………………………………………………………………………………...

Adres ve Telefon                                                                                : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ürün Kodu

 

Mal veya Hizmetin Adı

 

Birim Fiyatı

 

Adet

Mal veya Hizmetin

Vergiler Dahil Satış Fiyatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışmanın

Adı,Soyadı İmzası

Tüketici Adı,Soyadı İmzası

 

Toplam

 

 

Ödemeye ilişkin bilgiler              Peşin ..... Kredili .....

 

Tüketicinin aşağıdaki boşluğa el yazısı ile “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım. Ondört (14) gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim” yazarak imzalaması gerekmektedir. 30 TL üstü satışlar için imzalanması zorunludur.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tüketicinin Adı,Soyadı :…………………………………….

İmzası

 

 

 

BU SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VEYA MALIN TESLİM ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN ONDÖRT ( 14 ) GÜN İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN VE CEZAİ ŞART ÖDEMEKSİZİN CAYMA HAKKINIZ

BULUNMAKTADIR. CAYMA SÜRESİ İÇİNDE SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA

HİZMET KARŞILIĞINDA HERHANGİ BİR İSİM ALTINDA ÖDEME YAPMANIZI VEYA

BORÇ ALTINA SOKAN HERHANGİ BİR BELGE VERMENİZİ İSTEMEYECEĞİMİZİ VE CAYMA BİLDİRİMİNİN TARAFIMIZA ULAŞTIĞI TARİHTEN İTİBAREN EN GEÇ ON DÖRT GÜN İÇERİSİNDE MALI GERİ ALMAYI TAAHHÜT EDERİZ.

İŞYERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ Belge Tarihi ve Numarası 12.11.2020/34-435

TÜKETİCİNİN HAKLARI :

 

1-         Tüketici;

  1. İşbu sözleşmeye konu mal veya hizmetin tüketiciye teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte gerçekleşmesi durumunda, işbu sözleşme düzenlendiği tarihten itibaren,
  2. Sözleşmeye konu mal veya hizmetin tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra gerçekleşirse, bu durumda tüketici sözleşmeye konu mal veya hizmetin teslim tarihinden itibaren ondört (14 ) günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar sözleşmeye konu mal veya hizmeti kabul veya dilerse hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir.
  3. Cayma Hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak ceya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi gerekmektedir.
  4. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 

 

2-) Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın olağan iletişim yolları ( Telefon, Faks, e-mail, Posta) ile satıcıya bildirir.

 

3-) Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-) Satıcı, Tüketicinin yukarıda belirtilen ondört (14) günlük cayma hakkı düresi dolmadan, işyeri dışında satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında Tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini talep edemez.

 

2-) Satıcı, sözleşmeyi Tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihini Tüketicinin kendi el yazıcı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

 

3-) Sözleşmenin ve sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya ve sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanmak için ondört (14) günlük süreye bağlı değildir.

 

4-) Satıcı cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren ondört (14)  gün içerisinde  sözleşme  konusu mal veya  hizmeti geri almakla yükümlüdür.

 

5-) Satıcı mal veya hizmetin sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifa edilmesinden veya yerine getirilmesinden ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinden belirtilen hususlardan da sorumludur.

 

6-) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

 

  1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. Çabuk bozulabilen veya kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine iliştin sözleşmeler,
  3. Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme Tüketicinin ya da Satıcının İkametgahındaki Tüketici Mahkemesi, Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tüketiciler, şikayet ve  itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

 

Sözleşme şartları Tüketici aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.


Hakkımızda

Merhaba 

Ben Serpil Kaya. Cumhuriyet...

  • Abone Ol
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleye Bilirsiniz..